چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
En
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > طرح‌های پژوهشی مرکز (GCRC) 
الف) طرح‌های مصوب مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی در سال ۱۳۹۳
 
۱-  مقایسه اثر دو روش مشاوره با رویکرد شناخت درمانی و معنا درمانی بر سلامت روان سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی رفسنجان ۱۳۹۳. مدیر اجرایی طرح: دکتر علی راوری 
۲-  مقایسه اثر آموزش با روش یادگیری مبتنی بر تیم و آموزش با روش سخنرانی در کنترل دیابت سالمندان مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۹۳ مدیر اجرایی طرح: دکتر طیبه میرزایی 
۳-  بررسی تأثیر روزه رمضان بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان شهر رفسنجان در ماه مبارک رمضان  ۱۳۹۳. مدیر اجرایی طرح: دکتر علی راوری.
۴-  مقایسه اثر دو شیوه مصرف پسته خام در سالمندان مقیم مرکز سپهر بم. مدیر اجرایی طرح: دکتر علی راوری.
۵-  بررسی سطح سرمی سایتوکینهای التهابی TNF alpha ، IL-6 و IL-8 به دنبال مصرف پسته خام در سالمندان مقیم مرکز سپهر بم. مدیر اجرایی طرح: دکتر طیبه میرزایی
۶-  بررسی کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۳. مدیر اجرایی طرح:دکتر علی راوری. پایان یافته
ه- گزارش طرح‌های مصوب مرکز  تحقیقات مراقبت سالمندی  سال ۱۳۹۴
۱-  بررسی تأثیر ماساژ سر و صورت بر بهبود دلیریوم زنان سالمند بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های کاشانی، الزهرا و چمران اصفهان در سال ۱۳۹۴ مصوب ۲۵/۱/۹۴  مدیر اجرایی طرح: دکتر میرزایی (این طرح مربوط به پایان نامه دانشجویی بوده):  پایان یافته
۲-  بررسی تاثیراستفاده از مدل پپلاو در رضایتمندی بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان مصوب ۲۵/۱/۹۴ مدیر اجرایی طرح: دکتر راوری: پایان یافته
۳-  مقایسه اثر ریسپریدون و کوئتیاپین به همراه ویتامین B12  در کاهش درد و علائم سایکوتیک بیماران مبتلابه آلزایمر در شهر رفسنجان. مدیر اجرایی طرح:دکتر علی‌رضا وکیلیان
۴-  بررسی اثر ویتامین B12 بر سطح سرمی سایتوکینهای التهابی TNF alpha ، IL-6 و IL-8  در افراد مبتلا به آلزایمر با علائم سایکوتیک و بدون علایم سایکوتیک. مدیر اجرایی طرح: دکتر طیبه راوری 
۵-  _بررسی میزان سطح سرمی کموکاین CXCL12 و بیان ژن گیرنده آن (CXCR4) در بیماران مبتلابه بیماری پارکینسون در مقایسه با افراد سالم مدیر اجرایی طرح: دکتر غلامحسین حسن شاهی (پایان یافته)
۶-  مقایسه میزان بیان ژنهای CD9 و CD36 بر سطح مونوسیتهای خون محیطی افراد مبتلا به آلزایمر با علائم سایکوتیک نسبت به بیماران بدون علائم سایکوتیک مصوب ۸/۲/۹۴  مدیر اجرایی طرح: دکتر علیرضا وکیلیان (پایان نامه دانشجویی): در حال اجرا
۷-  بررسی تأثیر موسیقی سنتی بر کیفیت خواب سالمندان بالای ۶۰ سال  مصوب ۳۱/۶/۹۴ مدیر اجرایی طرح: دکتر راوری (این طرح پایان نامه دانشجویی بوده). پایان یافته
۸-  بررسی میزان تاثیرآموزش سبک‌های مقابله‌ای مسئله محوربرکیفیت زندگی و استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا آلزایمر .مدیر اجرایی دکتر شهین حیدری پایان یافته در تاریخ ۱۴/۸/۹۶
۹-   بررسی مقایسه‌ای تأثیر پیاده‌روی صبح گاهی  و عصرگاهی بر کیفیت خواب شبانه سالمندان شهر رفسنجان . مدیر اجرایی طرح:فاطمه عبدلی (این طرح پایان نامه دانشجویی بوده). پایان یافته
۱۰-  بررسی تأثیر آموزش مراقبت معنوی بر خودکارآمدی مراقبین خانگی سالمندان مبتلابه آلزایمر. مدیر اجرایی طرح: دکتر طیبه میرزایی (این طرح پایان نامه دانشجویی بوده). پایان یافته
۱۱-  بررسی تأثیر تمرینات  برگزیده هاتا یوگا )آسانا و پرانایاما(  بر کیفیت خواب و شاخص توده بدنی زنان سالمند رفسنجان . مدیر اجرایی طرح: دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب:۱۸/۱۲/۹۴
 
ب) طرح‌های مصوب مرکز  تحقیقات مراقبت سالمندی  سال ۱۳۹۵
۱-  بررسی تاثیر ماساژ سر و صورت بر میزان بیقراری و شدت درد سالمندان مبتلا به آلزایمر ساکن در خانه سالمندان شهرستان‌های مهریز و تفت در سال ۱۳۹۵ مدیر اجرایی: دکتر میرزایی، تاریخ تصویب: ۱۸/۳/۹۵
۲-  بررسی رابطه باورهای مذهبی و رضایت از زندگی در بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵ ، مدیر اجرایی: دکتر علی راوری راوری، تاریخ تصویب: ۱۸/۳/۹۵
۳-  بررسی اثر میدان مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر القای خواب آلودگی در موش ها با توجه به الگوهای رفتاری و فاکتورهای بیوشیمایی. مدیر اجرایی طرح: دکتر محمد رضا میرزایی، تاریخ تصویب ۱۹/۳/۹۵
۴-  بررسی تجارب تغذیه ای سالمندان شهر رفسنجان ۱۳۹۵ . مدیر اجرایی طرح:  زهرا ثقفی، تاریخ تصویب ۱۹/۳/۹۵
۵-  تعیین فراوانی عفونت با هلیکوباکترپیلوری و الگوی رژیم غذایی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک مولتیپل اسکلروزیس رفسنجان (مطالعه موردی- شاهدی)، مدیر اجرایی: دکتر وکیلیان 
۶-  بررسی تآثیر آموزش مهارت‌های خودکارآمدی بر نمره افسردگی سالمندان مراجعه کننده به پارک‌های شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۵  مدیر اجرایی: علی انصاری، تاریخ تصویب ۲۳/۹/۹۵ (این طرح پایان نامه دانشجویی بوده).
۷-  بررسی میزان سوء رفتار خانوادگی نسبت به سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان ۱۳۹۵ ، تاریخ تصویب ۵/۱۱/۹۵ 
۸-  بررسی میزان بیان BACE1 در سطح پروتئین و  mRNA  در افراد مبتلا به آلزایمر در شهرستان رفسنجان، مدیر اجرایی: دکتر وکیلیان، تاریخ تصویب ۱۰/۱۲/۹۵ 
۹-  بررسی تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر فشارخون بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شهر بهرمان رفسنجان سال ۱۳۹۵. مدیر اجرایی: دکتر طیبه میرزایی (این طرح پایان نامه دانشجویی بوده). تاریخ تصویب  ۲۹/۱/۹۶
 
ج) طرح‌های مصوب مرکز  تحقیقات مراقبت سالمندی  سال ۱۳۹۶
۱-  بررسی تأثیر استفاده از پرستاری از راه دور بر کنترل قند خون سالمندان مبتلا به دیابت در کلینیک دیابت رفسنجان ۱۳۹۶(پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، علیرضا شیخ اوشاغی) مدیر اجرایی دکتر علی راوری، تاریخ تصویب ۱۹/۲/۹۶
۲-  بررسی تأثیر ارسال پیامک یادآور اهمیت مصرف دارو برکنترل پرفشاری خون سالمندان مراجعه کننده به کلینیک‌های فشارخون شهرکرمان ۱۳۹۶ (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴ ، مرجانه ایرانی) ، مدیر اجرایی دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب ۲/۳/۹۶
۳-  بررسی تأثیر مداخله اوقات فراغت طراحی شده بر احساس تنهایی و سلامت عمومی زنان سالمند بیوه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر جیرفت در سال ۱۳۹۶ (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، رحیمه ایزدی)، مدیر اجرایی دکتر مجید کاظمی، تاریخ تصویب ۳۰/۳/۹۶
۴-  بررسی تاثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی و برخی شاخص‌های سلامت سالمندان در پارک‌های شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۶(پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، حسن زندی)، مدیر اجرایی دکتر سید حبیب الله حسینی، تاریخ ارسال به دانشگاه ۱۳/۴/۹۶
۵-  بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر شادکامی زنان سالمند مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره۱ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۶ (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، روح الله بهره مند)، مدیر اجرایی دکتر علی راوری، تاریخ تصویب ۱۰/۵/۹۶
۶-  بررسی مقایسه ای تآثیر کمپرس گرم و سرد در ناحیه سوپراپوبیک بر احتباس ادراری بعد از عمل جراحی در بیماران سالمند بستری در بیمارستانهای  قایم و امام خمینی شهرستان جیرفت، سال ۱۳۹۶ (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، فرخنده رودباری) ، مدیر اجرایی دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب ۱۰/۵/۹۶
۷-  بررسی تاثیر استفاده ار جعبه قرص هفتگی بر تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه تامین اجتماعی کرمان در سال ۱۳۹۶ (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، اشرف مهدی نیا)، مدیر اجرایی دکتر شهین حیدری، تاریخ تصویب ۱۱/۷/۹۶
۸-  تاثیر یک برنامه جامع مراقبتی بر میزان پذیرش مجدد و تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه شهر رفسنجان ۱۳۹۶(پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، علی خسروی)، مدیر اجرایی طرح دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب ۲۵/۷/۹۶
۹-  بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر میزان بروز دلیریوم سالمندان غیر ونتیله بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان (پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۵، علی خسروی)، مدیر اجرایی طرح دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب ۲/۸/۹۶
۱۰-  بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۹۶ مدیر اجرایی خانم اعظم حیدرزاده. تاریخ ارسال به دانشگاه ۱۳/۹/۹۶
۱۱-   بررسی تاثیر ورزش یوگا بر دردهای اسکلتی عضلانی زنان سالمند مراجعه کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سلامت شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷(پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۵، ام البنین توکلی) مدیر اجرایی: دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب  ۸/۱۲/۹۶
۱۲-    بررسی ارتباط بین کرامت درک شده و عزت نفس در سالمندان شهر سیرجان در سال ۱۳۹۷(پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۴، راضیه زینلی، مدیر اجرایی: دکتر سید حبیب الله حسینی، تاریخ تصویب  ۸/۱۲/۹۶
 
د) طرح‌های مصوب مرکز  تحقیقات مراقبت سالمندی  سال ۱۳۹۷
۱-  بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و کیسه یخ  بر میزان درد حین خارج کردن شیت شریانی فمورال بیماران آنژیوپلاستی بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی، دکتر علی راوری، تاریخ تصویب: خرداد ۱۳۹۷
۲-  بررسی مقایسه ای دو روش آرام سازی و مراقبه بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به کلینیک سرپایی قلب شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی دکتر علی راوری، تاریخ تصویب: خرداد ۱۳۹۷
۳-  بررسی مقایسه‌ای تأثیر طب فشاری و ماساژشکمی بر یبوست زنان سالمند مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی دکتر طیبه میرزایی، تاریخ تصویب: تیر ۱۳۹۷
۴-  بررسی مقایسه ای دو روش انحراف فکر مبتنی بر تکنولوژی گوشی همراه بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی بستری در بخش‌های جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی دکتر علی راوری، تاریخ تصویب: تیر ۱۳۹۷
۵-  بررسی تأثیر مقایسه‌ای دو روش درمان شناختی رفتاری و ورزش تای چی بر ترس از سقوط سالمندان عضوکانون بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی: دکتر علی راوری، تاریخ تصویب: شهریور ۱۳۹۷
۶-  بررسی دو روش آرام‌سازی و مراقبه بر سطح سرمی سایتوکین‌های IL-10، TGF-β، IL-6 و IFN- در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی، دکتر محمد کاظمی، تاریخ تصویب: آبان ۱۳۹۷
۷-  بررسی دو روش آرام سازی و مراقبه بر سطح سرمی سایتوکین‌های IL-20 TNF-α، IL-17A و IL-23 در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی، دکتر محمد کاظمی، تاریخ تصویب: آبان ۱۳۹۷
۸-  بررسی تاثیر کپسول گل مغربی بر قند و چربی خون زنان یائسه پره دیابتیک مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷، مدیر اجرایی، سیده مریم لطفی پور، تاریخ تصویب: دی ۱۳۹۷
۹-  مقایسه تاثیر ژل آلوئه ورا و روغن زیتون بر پیشگیری از زخم بستر در بیماران بستری در بخش‌های بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال ۱۳۹۸، مدیر اجرایی، دکتر طیبه میرزایی
۱۰-  بررسی تاثیر تحریک حسی دیانگ بر میزان درد و بیقراری بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان در سال ۱۳۹۸، مدیر اجرایی، دکتر علی راوری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 16
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 1352
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/8908